ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ДІЇ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ КОМПАНІЇ ПрАТ «Лантманнен Акса»

Ці Правила участі в бонусній програмі лояльності інтернет-магазину компанії ПрАТ «Лантманнен Акса» на сайті shop-lantmannen.com.ua (надалі Правила) встановлюють офіційні умови участі в бонусній програмі лояльності компанії (надалі Програма) та визначають період, умови і порядок участі в Програмі.

У цих Правилах використовуються такі терміни:

Бонус – умовна одиниця, яка зараховується на ідентифікатор Учасника Програми і списується відповідно до цих Правил. Бонуси не мають готівкового (грошового) виразу і не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошовими коштами і не виконують функцію електронних грошових коштів або будь-якого іншого виду грошових коштів. Бонуси не є товаром та не продаються за оплату Учасникам Програми, тому нарахування бонусів на рахунок учасника не може бути передумовою їх покупки Учасником Програми.

Інтернет-магазин – інтернет-магазин компанії ПрАТ «Лантманнен Акса» на сайті shop-lantmannen.com.ua.

Учасник Програми /Учасник – дієздатна фізична особа (суб'єкт персональних даних), яка досягла вісімнадцяти років, проживає на території України та бере участь у Програмі відповідно до цих Правил.

Організатор Програми / Компанія – ПрАТ «Лантманнен Акса», ідентифікаційний код 00378537.

Продукція / Товари – продукція під торговими марками «АХА» та «START!», «FINN CRISP» представленої в інтернет-магазині компанії ПрАТ «Лантманнен Акса» на сайті shop-lantmannen.com.ua.

Сall-центр – телефонний центр обслуговування Учасників Програми. Номер телефону Сall-центр: + 380 73 256 29 23 (дзвінки за вказаним номером зі стаціонарних та мобільних телефонів здійснюються за тарифами мобільних операторів). Час роботи з 10:00 по 17:30 з понеділка по п’ятницю.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Програма є програмою лояльності для покупців продукції ТМ "АХА" і ТМ "START!", представленої в Інтернет-магазині shop-lantmannen.com.ua.

1.2. Дана Програма спрямована на підтримку поінформованості, стимулювання продажів і просування на ринку Товарів, що реалізуються під ТМ "АХА" і ТМ "START!"

1.3. Дана Програма є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

1.4. Дана Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

1.5. Програма діє виключно відповідно з зонами і умовами доставки, опублікованими на сайті shop-lantmannen.com.ua

1.6. Організатор Програми має право залучати до організації, проведення Програми третіх осіб на свій розсуд.

1.7. Програма діє безстроково. Однак Організатор Програми залишає за собою право змінити або скасувати дані Правила, включаючи порядок нарахування/накопичення/списування бонусів, порядок використання бонусів, і/або припинити дію Програми в цілому в будь-який час.

1.8. Інформація про зміну, скасування Правил, внесення змін до Програми та/або припинення дії Програми публікується на сайті shop-lantmannen.com.ua за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до моменту вступу в силу запланованих змін або закриття Програми. Учасники Програми самостійно здійснюють контроль за наявністю нової інформації щодо Правил Програми, внесення змін до Програми або призупинення дії Програми.

1.9. Ставши Учасником Програми, Учасник підтверджує повну згоду і гарантує, що він ознайомлений з Правилами програми, приймає, погоджується з їхніми умовами повному обсязі та зобов’язується виконувати.

 

  1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

2.1. В рамках Програми реалізується накопичувальна система нарахованих бонусів і їх подальша реалізація для придбання товарів в Інтернет-магазині на сайті shop-lantmannen.com.ua

2.2. Під реалізацією бонусів на придбання мається на увазі зменшення вартості Товарів на суму накопичених бонусів в порядку, встановленому цими Правилами.

2.3. Участь в Програмі безкоштовна і не передбачає сплати Учасниками Програми будь-яких платежів, призначенням яких є оплата участі в Програмі.

  1. УМОВИ УЧАСТІ

3.1. Учасниками Програми можуть бути тільки дієздатні фізичні особи, які досягли вісімнадцяти років і проживають на території України.

3.2. Учасниками Програми стають фізичні особи, які зареєструвалися на сайті shop-lantmannen.com.ua. з обов'язковим зазначенням номера мобільного телефону українського GSM-оператора та дійсної електронної пошти, та зробили покупку за допомогою сайта shop-lantmannen.com.ua.

3.3. Основним ідентифікатором Учасника Програми є номер мобільного телефону Учасника у форматі українського GSM-оператора.

3.4. Програма розрахована виключно для особистого користування фізичними особами Учасниками Програми. Бонуси Програми не можна передавати, продавати, отримувати за них компенсацію або будь-яким чином відчужувати.

3.5. Для зміни ідентифікатора Учасника в разі втрати мобільного телефону, блокування, пошкодження або зміни sim-карти Учаснику необхідно звернутися до Організатора Програми в Сall-центр або на електронну адресу: info@axa.ua

3.6. Учасник Програми шляхом вільного і жодним чином необмеженого волевиявлення, дає згоду на обробку своїх персональних даних в Базі даних Організатора «База Покупців», добровільно наданих при заповненні форми замовлення, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, місце розташування/проживання (адреса доставки товарів), номера телефону, електронної пошти, дати народження, будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству України відповідно до мети їх обробки, визначеної цими Правилами, і на інших умовах даних Правил. Дані можуть оброблятися в картотеках в електронній формі та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи 1С.

3.7. Учасник Програми несе повну відповідальність за точність та/або достовірність наданих даних та за наслідки, спричин